Εδώ θα βρείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την μεταφόρτωση μακετών και την αποστολή αρχείων σε εμάς για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε παραγγελίας, από τις διαστάσεις μέχρι την ανάλυση και τον τύπο αρχείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΚΑΝΤΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ CURVES Η OUTLINES

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

PANTONE ΧΡΩΜΑΤΑ

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ RGB

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΑΝΑΛΥΣΗ & DPI

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΞΑΚΡΙΣΜΑ

Όταν μας στέλνετε μια παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές. Για παραδείγμα “Α: 1.000 κάρτες 4χρωμες / διάσταση 9χ5 / χαρτί 350 γραμ. / πλαστικοποίηση ματ.” ή “Β: 10.000 έντυπα Α4 ανοιχτό / χαρτί 150 γραμ. ιλουστρασιόν / δίπλωμα τρίπτυχο.” Όταν πρέπει να υποθέσουμε τεχνικές λεπτομέρειες ή να έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή για να μας δώσετε προφορικά διευκρινήσεις προκαλεί σύγχυση και είναι εις βάρος όλων μας με φυσικό επακόλουθο να καθυστερεί την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Contact us

    Τηλέφωνο

    2310517204
    2310554389